Działalność dydaktyczna


Obszar zajęć dydaktycznych Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych realizowanych na różnych platformach sprzętowych. Zajęcia dydaktyczne dotyczą wszystkich aspektów techniki cyfrowej: podstaw teoretycznych syntezy układów, technologicznych problemów realizacji układów, różnorodnych metod oprogramowania układów i systemów cyfrowych oraz zagadnień  inżynierskich projektowania urządzeń elektronicznych.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na trzech kierunkach studiów: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka oraz Makrokierunek (Control, Electronic and Information Engineering).

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia

 • Podstawy programowania komputerów
 • Programowanie obiektowe
 • Podstawy techniki cyfrowej
 • Projektowanie układów cyfrowych I, II
 • Języki opisu sprzętu (przedmiot wariantowy)
  • Verilog
  • VHDL
 • Wstęp do techniki mikroprocesorowej
 • Mikroprocesory
 • Sterowniki programowalne
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Projekt inżynierski

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia II stopnia


przedmioty wspólne (wszystkie specjalności) oraz kierunkowe (Aparatura Elektroniczna),

 • Mikroprocesory II
 • Projektowanie układów cyfrowych III
 • Programowalne układy cyfrowe
 • Niezawodność i testowanie
 • Komputerowe wspomaganie projektowania układów scalonych

przedmioty uruchamiane (nowy program studiów – rok akademicki 2016/2017)

 • Systemy wbudowane
 • Systemy na chipie

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia III stopnia

 • Podstawy syntezy logicznej
 • Binarne diagramy decyzyjne
 • Seminarium doktoranckie

 

Kierunek Teleinformatyka – studia I stopnia

 • Technika cyfrowa
 • Mikroprocesory
 • Komputerowa synteza układów cyfrowych

 

Makrokierunek Control, Electronic and Information Engineering – studia I stopnia

 • Digital circuits
 • Microprocessor systems

Drukuj   E-mail