Elektronika i Telekomunikacja - studia II stopnia

MIKROPROCESORY II
Prowadzący przedmiot: dr inż. Krzysztof Taborek

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problemami projektowania systemów mikroprocesorowych. Tworzenia części sprzętowej (z uwzględnieniem specyfiki Systemów na Chipie SoC) oraz tworzenia oprogramowania dla systemów wbudowanych z wykorzystaniem systemu operacyjnego czasu rzeczywistego RTOS.                                             

                                                               

    

PROJEKTOWANIE URZĄDZIEŃ

CYFROWYCH III
Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi układami cyfrowymi ich zastosowaniami, a ponadto ze współcześnie rozwijanymi metodami opisu, syntezy i optymalizacji układów logicznych.

                                                                                

PROGRAMOWALNE UKŁADY CYFROWE
Prowadzący przedmiot: prof. Dariusz Kania.

Celem wykładów jest przedstawienie architektur układów programowalnych oraz podstawowych elementów procesu projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach programowalnych. Na zajęciach laboratoryjnych studenci nabywają umiejętność posługiwania się narzędziami wspomagającymi projektowanie układów cyfrowych realizowanych w strukturach programowalnych.

 

 

NIEZAWODNOŚĆ I TESTOWANIE
Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Garbolino

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych z niezawodnością i testowaniem, a także podanie i praktyczne poznanie metod testowania oraz technik projektowania ułatwiającego testowanie układów i systemów cyfrowych.

 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
PROJEKTOWANIA UKŁADÓW SCALONYCH
Prowadzący przedmiot: dr inż. Wojciech Sakowski

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodologiami projektowania scalonych układów cyfrowych, z wykorzystaniem języków opisu sprzętu w procesie projektowania oraz z narzędziami programistycznymi wspomagającymi ten proces.

 

   

Drukuj   E-mail