Makrokierunek: Control, Electronic and Information Engineering – studia I stopnia

DIGITAL CIRCUITS
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Adam Milik Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych z projektowaniem urządzeń cyfrowych obejmujących następujące zagadnienia:

 • podstawy reprezentacji i kodowania informacji,
 • budowa elementów cyfrowych wykonanych w różnych technologiach półprzewodnikowych,
 • realizacja układów kombinacyjnych z wykorzystaniem elementów scalonych typu multiplekser, dekoder, enkoder,
 • podstawy dekompozycji funkcji logicznych,
 • realizacja rejestrów, rejestrów liczących, rejestrów liniowych,
 • układy licznikowe, łączenie liczników,
 • zagadnienia dynamiczne układów,
 • zagadnienie powielania częstotliwości i kompensacji fazy układu zegarowego z układami PLL i DLL,
 • układy arytmetyczne, sumatory, multiplikatory,
 • potokowa realizacja operacji,
 • układy pamięciowe i ich zastosowania,
 • programowalne układy logiczne,
 • układy mikroprogramowalne architektura i projektowanie,
 • budowa i własności przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych,
 • wprowadzanie i wyświetlanie informacji w urządzeniach cyfrowych,
 • podstawy przesyłania sygnałów cyfrowych,
 • podstawy języka opisu sprzętu Verilog HDL.

 


MIKROPROCESSOR SYSTEMS
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Adam Milik Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest zapoznanie z architekturą oraz projektowaniem systemów mikroprocesorwych w zakresie następujacych zagadnień:

 • wprowdzenie od układu mikroprogramowalnego do mikroprocesora,
 • architektura i działanie mikroprocesora,
 • system komputerowy, Praca wieloprogramowa systemu,
 • lista instrukcji, instrukcje cechy i klasyfikacja,
 • adresowanie argumentów,
 • arytmetyka komputerów, liczby całkowite, stało i zmiennoprzecinkowe, implementacja operacji,
 • wybrane algorytmy numeryczne,
 • wprowadzenie do transmisji szeregowej,
 • systemy wieloprocesorowe – architektura i własności,
 • projekt systemu mikroprocesorowego z wykorzystaniem komponentów IP w języku Verilog HDL,
 • wprowadzenie do automatycznego rozpoznawania zdań, tworzenia harmonogramów operacji i zadań.
      

 

 

The subject presents issues concerning digital circuits design. It covers following topics:

 • basics of data representation and coding,
 • digital elements architecture implemented with different semiconductor technologies,
 • implementation of combinatorial circuits with use of multiplexers and decoders,
 • basics of logic function decomposition,
 • registers, counting registers linear feedback registers (LFSR),
 • counters,
 • dynamic issues in digital circuits,
 • clock signal frequency multiplication and phase correction with PLL and DLL circuit,
 • arithmetic circuits,
 • pipelined operation implementation,
 • memories and their applications,
 • programmable logic devices,
 • microprogrammable circuits architecture and design,
 • selected analog to digital (A/D) and digital to analog converters (D/A),
 • information inputting and displaying,
 • digital signal transmission issues,
 • basics of Verilog HDL with reference to design and verification.


 

 

 

 

 

The subject introduces to microprocessor system architecture and design. It covers following topics:

 • introduction - from microprogrammable circuit to microprocessor,
 • microprocessor architecture and operation,
 • computer system, multi program operation of computer system,
 • instruction list, Instructions features and classification,
 • argument addressing modes,
 • computer arithmetic: integers, fixed and floating point numbers, operation implementation,
 • selected numerical algorithms,
 • introduction to serial communication interfaces,
 • multiprocessor systems - architecture and features,
 • microprocessor system design with use of IP components and Verilog HDL,
 • introduction to automatic program compilation and operations and tasks scheduling.

                                                           


Drukuj   E-mail