Przedmioty obieralne

 

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW CYFROWYCH W JĘZYKU Verilog HDL

Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Robert Czerwiński Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest praktyczne zapoznanie studentów z nowoczesnymi technologiami projektowania specjalizowanych układów cyfrowych. Tematyka zajęć łączy w sobie trzy zagadnienia:

  • projektowanie dedykowanych/specjalizowanych układów cyfrowych,
  • podstawy języka opisu sprzętu Verilog HDL,
  • układy logiki programowalnej, ze szczególnym uwzględnieniem układów FPGA i zasad implementacji projektowanych modeli w układach FPGA.

Zajęcia składają się z dwóch części: w pierwszej studenci poznają podstawowe konstrukcje języka, a w drugiej wykonują projekt układu cyfrowego oraz praktycznie go realizują.                                                    

    

 

PROGRAMOWANIE ROBOTÓW MOBILNYCH NA BAZIE MIKROKONTROLERÓW Z RDZENIEM ARM

Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Rudnicki, dr hab. inż. Robert Czerwiński Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z projektowaniem i  uruchamianiem układów sterowania prostym robotem mobilnym typu "line follower". Jednostkę centralną robota stanowi mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M3 (z rodziny STM32). Tematyka zajęć obejmuje między innymi:

  • zapoznanie z konstrukcją robota i szczegółami poszczególnych elementów jego budowy,
  • wprowadzenie do programowania mikrokontroler z rdzeniem ARM Cortex-M3,
  • pisanie programów obsługi: modułu PWM, czujników odległości, czujników wykrywających linię, enkoderów, etc.
  • wykonanie kompleksowego programu robota śledzącego linię; dopuszcza się też inne realizacje, np. robot poruszający się w labiryncie itp.
     
     
     

 

 


Drukuj   E-mail