Elektronika i Telekomunikacja - studia I stopnia

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE
Prowadzący przedmiot: dr inż. Bernard Wyrwoł

Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczowi podstawowych zagadnień z zakresu programowania obiektowego. Student poznaje podstawowe elementy programowania obiektowego na przykładzie języka C++.

    

PODSTAWY TECHNIKI CYFROWEJ
Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Garbolino

Celem przedmiotu jest przybliżenie słuchaczowi podstawowych zagadnień z zakresu techniki cyfrowej. Student w trakcie zajęć poznaje podstawowe elementy logiczne, takie jak m. in. bramki, multipleksery, kodery, dekodery, proste układy arytmetyczne a także przerzutniki, liczniki i rejestry. Ponadto zaznajamia się również z metodami syntezy i analizy układów kombinacyjnych oraz układów sekwencyjnych - zarówno asynchronicznych, jak i synchronicznych.

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ

CYFROWYCH I
Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami przedstawiania informacji w urządzeniu cyfrowym, podstawowymi rodzinami układów scalonych, elementami cyfrowymi małej i średniej skali scalenia, odpornością na zakłócenia, strukturami komutatorów oraz koderów i dekoderów, liczników i rejestrów, realizacjami zależności czasowych oraz generatorami zegarowymi.

 

PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ

CYFROWYCH II
Prowadzący przedmiot: prof. Edward Hrynkiewicz

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami realizacji operacji arytmetycznych na liczbach dwójkowych i BCD, układami arytmetycznymi, pamięciami urządzeń cyfrowych, metodyką projektowania urządzeń cyfrowych na poziomie stosowania bloków funkcjonalnych, z wprowadzaniem i wyprowadzaniem informacji z urządzenia cyfrowego oraz zagadnieniami wymiany informacji pomiędzy elementami systemu.

JĘZYK OPISU SPRZĘTU

(wariant Verilog)
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Robert Czerwiński Prof. PŚ

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z projektowaniem układów cyfrowych z wykorzystaniem języka opisu sprzętu Verilog HDL.

 

JĘZYK OPISU SPRZĘTU

(wariant VHDL)
Prowadzący przedmiot: dr inż. Józef Kulisz

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z językami opisu sprzętu i metodologią projektowania układów cyfrowych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu na przykładzie języka VHDL.

WSTĘP DO TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ
Prowadzący przedmiot: dr inż. Krzysztof Taborek

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami architektury komputerów (systemów mikroprocesorowych), ze szczególnym zwróceniem uwagi na automatyzację wykonywania programu. Stopniowowprowadzane są ważne pojęcia oraz przedstawiane klasyfikacje komputerów i mikroprocesorów. Ważne pojęcia omawiane są na przykładzie prostych mikroprocesorów i mikrokontrolerów. Nabyte wiadomości mają stanowić solidną podstawę do rozpoczęcia nauki o bardziej złożonych mikroprocesorach i projektowaniu różnych systemów mikroprocesorowych w ramach przedmiotu „Mikroprocesory”. Mają także wskazać możliwości wykorzystania systemów mikroprocesorowych do rozwiązywania problemów naukowych i gospodarczych.

 

MIKROPROCESORY
Prowadzący przedmiot: dr inż. Krzysztof Taborek

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami konstrukcji systemów mikroprocesorowych: współpracą mikroprocesorów z pamięcią operacyjną oraz wykonywaniem operacji wejścia / wyjścia (interfejsy równoległe i szeregowe). Przedmiot stanowi kontynuację przedmiotu „Wstęp do techniki mikroprocesorowej”.

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE
Prowadzący przedmiot: dr hab. inż. Mirosław Chmiel Prof. PŚ, dr hab. inż. Robert Czerwiński Prof. PŚ, dr inż. Józef Kulisz

Celem przedmiotu jest przedstawienie szerokiej grupy zagadnień istotnych w procesie pisania programów sterowania dla układów sterowania zbudowanych w oparciu o Sterowniki Programowalne – PLC. Słuchacze zapoznają się z umiejscowieniem układu sterowania w układach automatyki przemysłowej, systemami programowalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sterowników programowalnych, z ich właściwościami sprzętowymi: jednostki centralne, moduły we/wy oraz programowymi: środowiska programistyczne, a także języki programowania.

 

PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW
Prowadzący przedmiot: dr inż. Tomasz Rudnicki

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień dotyczących projektowania systemów elektronicznych z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Na przykładzie popularnych mikrokontrolerów przedstawiona zostanie typowa architektura i układy peryferyjne mikrokontrolerów oraz techniki programowania z wykorzystaniem assemblera oraz języków wysokiego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem języka C. Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie tworzenia aplikacji dla mikrokontrolerów Atmel AVR, a także zagadnienia związane z obsługą w asemblerze oraz języku C wbudowanych oraz peryferyjnych zasobów sprzętowych wybranych mikrokontrolerów.


Drukuj   E-mail