Działalność dydaktyczna


Obszar zajęć dydaktycznych Zakładu Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia projektowania układów cyfrowych i mikroprocesorowych realizowanych na różnych platformach sprzętowych. Zajęcia dydaktyczne dotyczą wszystkich aspektów techniki cyfrowej: podstaw teoretycznych syntezy układów, technologicznych problemów realizacji układów, różnorodnych metod oprogramowania układów i systemów cyfrowych oraz zagadnień  inżynierskich projektowania urządzeń elektronicznych.

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na trzech kierunkach studiów: Elektronika i Telekomunikacja, Teleinformatyka oraz Makrokierunek (Control, Electronic and Information Engineering).

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia I stopnia

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia II stopnia


przedmioty wspólne (wszystkie specjalności) oraz kierunkowe (Aparatura Elektroniczna),

przedmioty uruchamiane (nowy program studiów – rok akademicki 2016/2017)

 

Kierunek Elektronika i Telekomunikacja – studia III stopnia

 

Kierunek Teleinformatyka – studia I stopnia

 

Makrokierunek Control, Electronic and Information Engineering – studia I stopnia