Zajęcia warsztatowe Kalejdoskopu Elektroniki dla V LO im. Andrzeja Struga w Gliwicach

     4 lutego 2019 roku kolejna grupa uczniów wzięła udział w zajęciach warsztatowych Kalejdoskopu Elektroniki. Była to młodzież z V LO im. Andrzeja Struga w Gliwicach oraz z Gimnazjum Nr 10 w Chorzowie. Nasi goście na wstępie wysłuchali informacji na temat studiów na Wydziale AEiI przedstawionych przez Dyrektora Instytutu Elektroniki – Prof. dr hab. inż. Dariusza Kanię, a następnie wzięli udział w wykładzie dr hab. inż. Krzysztofa Waczyńskiego pt. „Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne”. Po wykładzie uczniowie podzielili się na grupy tematyczne i uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z następujących tematów:
- „Fotowoltaika” – prowadzenie dr inż. Piotr Kowalik, dr inż. Edyta Wróbel, mgr inż. Natalia Waczyńska-Niemiec
- „Elektroniczny baner reklamowy” – prowadzenie dr inż. Tomasz Rudnicki
- „Tajniki światła” – prowadzenie dr inż. Wojciech Oliwa, dr inż. Grzegorz Wieczorek