Warsztaty dla klas II Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie

 

     W dniu 05.03.2018 r. w ramach warsztatów dla szkół na Politechnice gościliśmy wycieczkę szkolną klas II Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie.

Wprowadzenie jak zwykle poprowadził Dyrektor Instytutu Elektroniki Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania, na którym przyszli studenci dowiedzieli się kilku szczegółów z historii Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki. 
Po wprowadzeniu wykład poświęcony zagadnieniom elektroniki samochodowej poprowadził dr inż. Jerzy Fiołka.

Następnie słuchacze rozeszli się do laboratoriów celem wysłuchania dwóch ciekawych wykładów:
Pierwszy z dziedziny elektroniki biomedycznej pod nazwą "Człowiek — źródło informacji" gdzie pod opieką dr inż. Stanisława Pietraszka przyszli studenci poznali sygnały elektryczne, jakie może wygenerować ciało człowieka, oraz jakie informacje te sygnały niosą. Obserwowali szereg ciekawych doświadczeń związanych z przebiegami elektrycznymi pobieranymi z ciała człowieka.

Drugi równolegle trwający wykład w Zakładzie Podstaw Elektroniki i Radiotechniki pod tytułem "Tajniki światła" prowadzony był przez dr inż. Grzegorza Wieczorka i dr inż. Wojciecha Oliwę. Na wykładzie połączonym z licznymi eksperymentami młodzi zainteresowani dowiedzieli się wiele ciekawych szczegółów na temat składowych części światła z zakresu fal widzialnych, jak i podczerwieni i ultrafioletu. Dowiedzieli się jak przesłać informację na odległość za pomocą promienia lasera itp.