Kolejne spotkanie w ramach programu ERAZMUS

     W dniu 22 maja 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z władzami zaprzyjaźnionych uczelni, z którymi współpracuje Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki w ramach programu ERAZMUS. W czasie spotkania zaprezentowano program kształcenia oraz możliwości techniczno-badawcze zespołu laboratoriów znajdujących się pod opieką Zakładu Układów Cyfrowych. W czasie spotkania przedstawiono ścieżkę kształcenia cyfrowego studentów obejmującą pełny zakres od podstaw teoretycznych do realizacji złożonych projektów systemów wbudowanych. Goście zapoznali się również z wyposażeniem specjalistycznym laboratoriów wykorzystywanym w procesie dydaktycznym i badawczym. W ramach wizyty gościliśmy przedstawicieli uczelni z Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Gruzji, Ukrainy, Salwadoru, Kolumbi, Azerbejdżanu i Kazachstanu.