Laboratorium Projektowania Układów Scalonych

 

        Laboratorium jest wyposażone w stacje projektowe CAD/CAE/CAM służące do pełnozakresowego projektowania układów scalonych z wykorzystaniem pakietu oprogramowania firmy CADENCE. Proces projektowy układów scalonych realizowany jest od początkowej koncepcji do utworzenia masek technologicznych gotowego układu. W projekcie wykorzystywane są różne narzędzia wspomagające jego projektowanie na odpowiednich etapach. W skład wchodzą narzędzia obejmujące modelowanie i symulację układów cyfrowych na różnych poziomach abstrakcji, weryfikację formalną układów cyfrowych, syntezę układów cyfrowych ukierunkowanych na implementację w układach ASIC, symulację układów analogowych i mieszanych, tworzenie automatycznego rozkładu elementów (ang. layout), weryfikację zaprojektowanego układu scalonego, utworzenie danych koniecznych do prowadzenia procesu technologicznego.

Wybrane zagadnienia z zakresu weryfikacji i testowania są prowadzone z wykorzystaniem pakietów oprogramowania firmy Mentor Graphics. Oprogramowanie to wspomaga automatyczne tworzenie testów oraz integruje wbudowanie komórek brzegowej ścieżki obserwacyjno-sterującej na potrzeby testowania w analizowanym układzie.

Laboratorium jest dostosowane do prowadzenia interaktywnych zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych pod kierunkiem opiekuna naukowego.


Drukuj   E-mail