prof. dr hab. inż. Edward HRYNKIEWICZ

user hidden basic

  pokój: 713
  telefon: 237 2461
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Lista publikacji

 


Rozprawa doktorska

"Analiza i  projektowanie  generatorów  drgań  sinusoidalnych  małej  częstotliwości  budowanych  w oparciu o  programowane  dzielniki  częstotliwości, Politechnika Śląska, Gliwice 28.06.1978.

 


Monografia habilitacyjna

E. Hrynkiewicz: "Cyfrowe powielacze częstotliwości przebiegów prostokątnych", rozprawa habilitacyjna, ZN Pol. Śl. seria Automatyka, Gliwice 1992.

 


Artykuły i referaty konferencyjne:

 1. E Hrynkiewicz: "Układ  regulacji temperatury z tyrystorowym  urządzeniem wykonawczym", ZN Pol.Śl. seria Automatyka z. 26 Gliwice 1974.

 2. W. Ciążyński, E.Hrynkiewicz:  "Analiza  prostownika operacyjnego",  PAK nr 4, 1974.

 3. W. Ciążyński, E. Hrynkiewicz: "Przetwornik napięcia  zmiennego na zunifikowany sygnał  0  - 5  mA  prądu stałego", ZN Pol.Śl.seria Automatyka z. 26 Gliwice 1976.

 4. E. Hrynkiewicz: "Metoda  projektowania programowanych  dzielników częstotliwości  zbudowanych z licznika i multipleksera", PAK nr 1, 1977.

 5. E. Hrynkiewicz: "Koncepcja laboratorium elektronicznych  układów analogowych",  sympozjum metod dydaktycznych, Gliwice 1980.

 6. E. Hrynkiewicz: "O  macierzowej  metodzie  opisu programowanych  dzielników często- tliwości", Elektronika nr 1,2, 1983.

 7. E. Hrynkiewicz: "Zastosowanie  binarnego  programowanego  dzielnika częstotliwości  w  generatorze  przebiegu sinusoidalnego",  VI  Krajowa  Konferencja Teorii  Obwodów  i  Układów  Elektronicznych,  Kozubnik  k/Bielska-  Białej, 1983.

 8. E. Hrynkiewicz: "Integrating A/D Converter with Optoisolation",  wraz  z  L.  Laskiem i  J. Witkowskim,  udział 33%, Konferencja  "Anvendung von Mikrorechnern in der Me - und  Automatisierungstechnik",  Magdeburg, wrzesień 1983.

 9. E. Hrynkiewicz: "Linearyzujący  przetwornik  A/C", ZN Pol.  Śl.  seria Automatyka  z. 66, Gliwice 1983.

 10. E. Hrynkiewicz, M. Mencel: "Linearyzacja charakterystyki przetwornika pomiarowego  w układzie  z przetwornikiem A/C", VII  Krajowa  Konferencja  Teorii Obwodów i Układów  Elektronicznych, Kazimierz Dolny n/Wisłą, 1984.

 11. E. Hrynkiewicz, M. Mencel: "Programowanie sterownika  przemysłowego PITRONIC  COMPACT  przy  użyciu  mikroprocesora Intel 8080", seminarium pt. "Zastosowanie komputerów w przemyśle", Kraków 1984.

 12. Z. Filus, E. Hrynkiewicz, M.Mencel, J. Witkowski: "Koncepcja  układu  sterowania  elektronicznego  ciągami  technologicznymi  stacji  przygotowania  zakładu  przeróbki węgla", IV  Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Komputerów w Przemyśle", Szczecin, wrzesień 1985.

 13. Z. Filus, E. Hrynkiewicz, M.Mencel, J. Witkowski: "Programowalny  układ  sterowania  ciągami  technologicznymi stacji  przygotowania zakładu  mechanicznej przeróbki  węgla", Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 6, 1985

 14. E. Hrynkiewicz: "Przetwornik  A/C  z  podwójnym całkowaniem do  linearyzacji  charakterystyki przetworników pomiarowych", VIII Krajowa Konferencja teorii  Obwodów i Układów Elektronicznych, Poznań , październik 1985.

 15. E. Hrynkiewicz: "Obliczanie  współczynników szeregu Fouriera przy danych  współ-  czynnikach szeregu  Walsha", ZN Pol. Śl. seria Automatyka, Gliwice 1986.

 16. E. Hrynkiewicz: "Powielanie częstotliwości  przebiegu  prostokątnego w układzie  z programowanym dzielnikiem częstotliwości",  IX Krajowa Konferencja Teorii Obwodów  i Układów Elektronicznych, Wrocław -Szklarska Poręba, październik 1986.

 17. E. Hrynkiewicz, M. Mencel: "Linearizing A/D  Converter", First International Conference on Industrial and Applied Mathematics, Paryż, 1987.

 18. E. Hrynkiewicz: "Cyfrowe  powielacze częstotliwości  ze sprzężeniem zwrotnym,  X  Krajowa Konferencja  Teorii  Obwodów  i Układów  Elektronicznych, Gdańsk 1987.

 19. E. Hrynkiewicz: "Uniwersalny  programowany  dzielnik  częstotliwości",  raport  wewnętrzny  Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej, Gilwice, 1987.

 20. E. Hrynkiewicz: "Powielanie częstotliwości  i liczby impulsów  z wykorzystaniem  uniwersalnego programowanego  dzielnika częstotliwości, raport  wewnętrzny Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1988.

 21. E. Hrynkiewicz - "Frequency  multiplier  of  rectangular wave based  on microprocessor, Konferencja "Anvendung von Mikrorechnern in der Meb- und Automatisierungstechnik", Magdeburg 1989.

 22. Hrynkiewicz E.  "Powielanie częstotliwości przebiegu prostokątnego w układach z elementami opóźniającymi", XII Krajowa Konferencja  Teorii  Obwodów  i Układów  Elektronicznych, Rzeszów-Myczkowce 1989,

 23. E. Hrynkiewicz, J. Fisher - "Mikroprocesorowy powielacz częstotliwości zachowujący współczynnik wypełnienia" XIII Krajowa Konferencja  Teorii  Obwodów  i Układów  Elektronicznych, Bielsko- Biała 1990.

 24. E. Hrynkiewicz, I. Rybarek - "Frequency multiplier based on Walsh functions multiplication", XIV Krajowa  Konferencja  Teorii Obwodów i Układów Elektronicznych, Waplewo, październik1991.

 25. E. Hrynkiewicz, A. Nowara: "Powielacz częstotliwości  przebiegu prostokątnego zawierający  przetworniki C/A i U/f w sprzężeniu zwrotnym licznika rewersyjnego", XXIII Międzyuczelniana konferencja Metrologów, Warszawa, wrzesień 1991.

 26. E. Hrynkiewicz, W. Golik: "Jedec  file  generation  for  EXEL  folded  NOR  type  programmable  device", wraz z W.Golikiem, XVI Krajowa Konferencja  Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne,  Kołobrzeg, październik 1993.

 27. M. Chmiel, E. Hrynkiewicz - "Sterowniki Programowalne - jednostki centralne", Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe, październik 1993.

 28. E. Hrynkiewicz, M. Chmiel - "Sterowniki  programowalne", PAK. nr 5, 1994.

 29. K. Pucher, E. Hrynkiewicz - About Utilization of the PLD resources, XVII Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Wrocław-Polanica, październik 1994.

 30. A. Kurkowski, E. Hrynkiewicz - Emulator logiczny układów PLD, ZN Pol.Śl. nr 3, seria Elektronika, Gliwice 1994.

 31. E. Hrynkiewicz - A Digital Measurement of Nonlinearity of a Triangle Wave, Proceedings of the 2nd Workshop "Electronic Control & Measuring Systems", Liberec, Czechy, czerwiec 1995.

 32. E. Hrynkiewicz, A. Kurkowski, A. Hardware Emulator of programmable Logic Devices, DDECS' 95 Ostrava, Czechy, wrzesień 1995

 33. E. Hrynkiewicz, D. Kania - Dekompozycja układów kombinacyjnych pod kątem realizacjiw strukturach PLD, KST' 95, Bydgoszcz, wrzesień 1995.

 34. E. Hrynkiewicz, R. Żołdak - Wykorzystanie algorytmu Kazakowa w procesie projektowania układów cyfrowych realizowanych w strukturach PLD, KST' 95, Bydgoszcz, wrzesień 1995.

 35. M. Chmiel, L. Drewniok, E. Hrynkiewicz - Single board PLC Based on PLDs, International Conference on Programmable Devices and Systems, Gliwice, Poland. November 1995

 36. M. Chmiel, W. Ciążyński, E. Hrynkiewicz - "An Overview of Process Data Access and Program Execution Methods Applied in PLCs, International Conference on Programmable Devices and Systems, Gliwice, Poland. November 1995

 37. E. Hrynkiewicz, D. Kania, K. Pucher - "Łańcuchowy system akwizycji danych" -  Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, wrzesień 1996.

 38. E. Hrynkiewicz, P. Buda, D. Kania, K. Pucher - "Projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD z wykorzystaniem oprogramowania PLD-CAD - Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, wrzesień 1996.

 39. E. Hrynkiewicz, D. Kania, A. Niemczyk - "Logic function set minimization using the method of usefulness anticipation of the generated implicants", XIX Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Krynica, październik 1996.

 40. E. Hrynkiewicz, M. Chmiel, A. Nowara - "Remote I/O Groups applied in PLCs" - International Conference Programmable Devices and Systems, Ostrawa, Czechy, November 1996.

 41. E. Hrynkiewicz - "Logic Function Set Minimisation by Reducing of a Boolean Space Occupated by the Generated Implicants" - International Conference Programmable Devices and Systems, Ostrawa, Czechy, November 1996.

 42. D. Kania, E. Hrynkiewicz, - "Variable Partitioning Method Based on Subdecomposition" - XIX Krajowa Konferencja Teoria Obwodów i Układy Elektroniczne, Krynica, październik 1996.

 43. A. Dzikowski, E. Hrynkiewicz - "Emulator of MCS-51 microcontrollers family based on CPLD devices MACH4445 type" - International Conference "Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems '97 (DDECS'97), Solan, Beskydy Mountains, Czech Republic, May 1997.

 44. E. Hrynkiewicz - "Based on PLDs Programmable Logic Controller with Remote I/O Groups" - Third Workshop on Electronic Control and Measuring Systems, Toulouse, France, June 1997.

 45. A. Dzikowski, E. Hrynkiewicz - "Wykorzystanie układów MACH445 do budowy emulatorów mikrokomputerów z rodziny MCS-51" - Krajowe Sympozjum Telekomunikacji (KST'97), Bydgoszcz, wrzesień 1997.

 46. E. Hrynkiewicz - "Logic Operations on Rectangular Functions P(x) and Some of Their Applications" - XX KK TOiUE, Kołobrzeg, pażdziernik 1997.

 47. E. Hrynkiewicz, D. Kania, K. Pucher - "The Input Partitioning and Coding Problem in PAL-based CPLDs" -  XX KK TOiUE, Kołobrzeg, pażdziernik 1997.

 48. E. Hrynkiewicz - "Utilisation of a Rectangular Function P(x) for Design and Analysis of Some Logic Devices" - Proceedings of Design and Diagnosis of Electronics Circuits and Systems International Workshop, Szczyrk, Poland, September 1998,

 49. E. Hrynkiewicz - "Rectangular Function P(x) and Its Application for Description of logical Devices Operation" - Proceedings of Fifth International Conference on Advanced Computer Systems, Szczecin, Poland, November 1998.

 50. E. Hrynkiewicz - "Rectangular Function P(x) and Its Application for Digital Circuits Design" - Proceedings of 4-th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE-98), Novosibirsk, Russia, 1998

 51. D. Kania, E. Hrynkiewicz, K. Pucher - "Coding Capacity of PAL based Devices with Different Number Terms per Output" -  XXI KK TOiUE, Poznań-Kietrz, październik 1998.

 52. M. Chmiel, E. Hrynkiewicz - "Concept of Programmable Controller System" - Proceedings of International Conference on Programmable Devices and Systems, Gliwice, Poland, February 1998.

 53. M. Chmiel, E. Hrynkiewicz - "Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy procesorami bitowo-bajtowej jednostki centralnej sterownika programowalnego" - przyjęty do druku w biuletynie Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, listopad 1999.

 54. E Hrynkiewicz, A. Milik, T. Wilk - "Rekonfigurowalny sterownik kompaktowy oparty o układy FPGA firmy XILINX", referat na konferencji Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin Marzec 1999.

 55. A.Milik, E. Hrynkiewicz - "Reconfigurable Logic Controller Based on FPGA" International Workshop on Electronic Control, Measurement and Signals - Liberec, Czech Republic, May 1999.

 56. E. Hrynkiewicz, K. Pucher - "Efektywne wykorzystywanie zasobów logicznych układów programowalnych przez użycie przerzutników o zmiennym w czasie pracy układu typie", Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, wrzesień 1999.

 57. 58.M.Chmiel, E. Hrynkiewicz - Parallel Bit-Byte CPU Structures Of Programmable Logic Controllers - International Workshop on Electronic Control, Measurement and Signals - Liberec, Czech Republic, May 1999.

 58. A. Dzikowski, E. Hrynkiewicz - "Sposób wyszukiwania wspólnych grup węzłów grafu ROBDD przy dekompozycji wielowyjściowych funkcji logicznych" - Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, Bydgoszcz, wrzesień 1999.

 59. E. Hrynkiewicz, K Taborek - "An Arbitration Circuit with Masking and Full Priority Rotating for the Multiprocessor Systems", Six International Conference on Advanced Computer Systems, Szczecin November 1999.

 60.  Milik A., Hrynkiewicz E., PID Module for Reconfigurable Logic Controller, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems  PDS 2000, Ostrava, February 8th - 9th, 2000, pp. 6-10

 61. Kristof A., Hrynkiewicz E., Automatic Interconnections Testing Based on a Modified Boundary-Scan Architecture, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems  PDS 2000, Ostrava, February 8th - 9th, 2000, pp.255-258

 62. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., A method of Common Node Group Search in the ROBDD Diagram used for Multiple-output Logic Function Decomposition, National Telecommunication Symposium KST’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999, B-1.30, s. 259-266

 63. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Sposób wyszukiwania wspólnych grup węzłów grafu ROBDD przy dekompozycji wielowyjściowych funkcji logicznych, KST '99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999, ISSN1234-4699

 64. Hrynkiewicz E., Pucher K., Efektywne wykorzystanie układów programowalnych przez użycie przerzutników o zmienianym w czasie pracy układu typie National Telecommunication Symposium KST’99, Bydgoszcz, 8-10 września 1999, B-1.29, s. 250-258

 65. Milik A., Hrynkiewicz E., Wilk T., Rekonfigurowalny sterownik kompaktowy oparty o układy FPGA firmy Xilinx, Mat. II KKN Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 14-16 marca 1999, ss. 293-300

 66. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Improvement of Data Exchange between the Processors of the Bit-Byte CPU of a PLC, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, Biuletyn Naukowo-Techniczny OBRUM Nr 12, Gliwice Październik 1999, ss. 113-124

 67. Hrynkiewicz E., Milik A., Reconfigurable Logic Controller, Proc. of the IC Signals and Electronic Systems (ICSES 2000), Gliwice-Ustroń, 17-20 October 2000, pp. 471-476

 68. Hrynkiewicz E., Pucher K., Dynamic control of flip-flops type in sequential logic systems implemented in programmable devices, Proc. of. DDECS Workshop, Smolenice, 5-7 April 2000, pp. 258-264

 69. Hrynkiewicz E., Wyrwoł B., Hardware Implementation of the FITA Fuzzy Logic Inference Systems, Proc. of. DDECS Workshop, Smolenice, 5-7 April 2000

 70. Kristof A., Hrynkiewicz E., Automatic Interconnections Testing Based on a Modified Boundary-Scan Architecture, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2000, Ostrava, February

  8th - 9th, 2000, pp. 255-258

 71. Milik A., Hrynkiewicz E., Modulator Reconfigurable Logic Controller, CONTROLO 2000, 4th Portugale Conf. on Automatic Control, ISBN 972-98603-0-0, Portugal, Guimaraes, October 2000

 72. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Remarks on parallel bit-byte CPU structures of Programmable Logic Controllers, Proc. of the International Workshop on Discrete-Event System Design DESDes ’01, June 27-29, 2001, TU Zielona Góra, Przytok, Poland, pp. 147-152

 73. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A., A New Compact Programmable Logic Controller with Integrated Programming Equipment, IFAC Workshop PDS 2001, 22-23 November, 2001 pp. 107-112,

 74. Milik A., Hrynkiewicz E., Rekonfigurable Logic Controller, Architecture, Programming, Implementation, IFAC Workshop PDS 2001, Gliwice, 22-23 November, 2001, pp. 171-176

 75. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., Examination of a switching-mode converter for dual-voltage automotive electrical systems, 5th National Conf. „TRANSCOMP”, Zakopane December 2001, pp. 217-222

 76. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., A switching-mode converter for dual-voltage automotive electrical systems, 5th National Conf. „TRANSCOMP”, Zakopane ,5-7 December 2001, 211-216

 77. Dzikowski A, Hrynkiewicz E.,Methods of multi-output logic function decomposition with use of ROBDD diagrams, KST'2001, Wyd. Inst. Telekom. PW, pod patr. PAN, Bydgoszcz , pp. 319-328

 78. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Utilization of ROBDD to Decomposition Multi-Output Logic Function, Proc. Conf. RUC 2001, Szczecin 7-8 maj 2001, pp. 19-28

 79. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Methods of multi-output logic function decomposition with use of ROBDD diagrams, Proc. IV National Conference, Reprogramowalne Układy Cyfrowe RUC 2001, Szczecin, 7-8 maja 2001, pp. 19-28

 80. Milik A., Hrynkiewicz E., Rekonfigurable Logic Controller. Architecture, Programming, Implementation, IV KK RUC 2001, 4th Conference on Reprogrammable Digital Circuits, Szczecin 7-8 maja 2001, pp. 263-270

 81. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., A switched-mode 42V/14V DC/DC converter for passenger cars, National Electronics Conference (KKE 2002), Kołobrzeg – Dźwirzyno, 10-12 June 2002, pp. 307-312

 82. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., Girardengo F., A switching-mode DC/DC converter for automotive dual voltage electrical networks, 10th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2002, Cavtat & Dubrownik, Croatia, 9-11 September 2002

 83. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A.,A New Compact Programmable Logic Controller with Integrated Programming Equipment, IFAC Workshop PDS 2001, Gliwice, Poland, 22-23 November 2001, Published for the Int. Federation of Automatic Control by PERGAMON, An imprint of Elsevier Science 2002, pp. 101-106

 84. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Muszyński M., The way of ladder diagram analysis for small compact programmable controller, The 6th Russian-Korean International Symposium on Science and Technology, KORUS-2002, Novosibirsk State Technical University, Russia, 24-30 June 2002, pp. 169-173

 85. Chmiel M., Hrynkiewicz E., The Way of Ladder Diagram Analysis for Small Compact Programmable Controller, National Electronics Conference (KKE 2002), Kołobrzeg – Dźwirzyno, 10-12 June 2002, pp. 415-420

 86. Hrynkiewicz E., Milik A., A Control Program for Reconfigurable Industrial Controller, National Electronics Conference (KKE 2002), Kołobrzeg – Dźwirzyno, 10-12 June 2002, pp. 427-432

 87. Hrynkiewicz E., Wyrwoł B., Utilization of Programmable Devices in COG defuzzification, National Conference Reconfigurable Digital Circuits (RUC 2000), Szczecin, 9-10 May 2002, pp. 171-177

 88. Milik A., Hrynkiewicz E., Reconfigurable Industrial Controller. Control Program Implementation, National Conference Reconfigurable Digital Circuits (RUC 2002), Szczecin, 9-10 May 2002, pp. 197-205

 89. Milik A., Hrynkiewicz E., Reconfigurable Logic Controller, Architecture, Programming, Implementation, IFAC Workshop PDS 2001, Gliwice, 22-23 November 2001, published for the International Federation of Automatic Control by PERGAMON, an imprint of Elsevier Science, 2002, pp. 163-168

 90. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., A bi-directional dc/dc converter for 42V/14V automotive applications, IC on Electrical Drives and power Electronics, The High Tatras, Slovakia, 24-26 September 2003, pp. 346-350

 91. Chmiel M., Hrynkiewicz H., Milik A., Zak K., Software Industrial, Controller – „SOFT PLC”, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2003, Ostrava, February 11th – 13th , 2003, pp. 27-32

 92. Hrynkiewicz E., Kania D.,Impact of Decomposition Direction on Synthesis Effectiveness, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2003, Ostrava, February 11th – 13th , 2003, pp. 144-149

 93. Milik A., Hrynkiewicz E.,Accelerated  Co-simulation of Hardware-software System based on Configurable Hardware Accelerator and Selective Simulation, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2003, Ostrava, February 11th – 13th , 2003, pp. 17-22

 94. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., A bi-directional 42V/14V swithed-mode converter for automotive dual voltage systems, 2nd National Electronics Conference, 2nd National Electronics Conference, Kołobrzeg , 9-12 June 2003, pp. 319-324

 95. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Softwere’owy sterownik przemysłowy, 2nd National Electronics Conference, Kołobrzeg , 9-12 June 2003, pp. 423-428

 96. Dzikowski A., Hrynkiewicz E.,Complex area decomposition of multiple output logic function with using of ROBDD diagrams,2nd National Electronics Conference, Kołobrzeg, 9-12 June 2003, pp. 393-398

 97. Hrynkiewicz E., Milik A.,Reconfigurable Logic Controller. Dynamic in System Reconfiguration of  Control Algorithm. Dynamiczna rekon­figuracja algorytmu sterowania w układzie,VI KK National Conference Reconfigurable Digital Circuits (RUC 2003), Szczecin 8-9 maja 2003, pp. 213-220

 98. Jan R., Hrynkiewicz E., An IBM PC Interface card for monitoring CAN network in the cars and in industry, Konferencja NT “Zastoso­wania Magistrali CAN”, OBRUM, CAN 2003, Gliwice, 17-18 September 2003, pp. 25-32

 99. Chęciński J., Filus Z., Hrynkiewicz E., Dwukierunkowa przetwornica impulsowa 42V/14V do samochodów z dwunapięciową instalacją elektryczną. Elektronizacja, Nr 11/2003, pp. 8-10

 100. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Concurrent Operation Of The Processors In Bit-Byte CPU Of Industrial PLC, IFAC Workshop PDS 2004, Gliwice-Kraków, November 18th – 19th, 2004, pp. 15-20

 101. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A., Remarks on Programming of a Bit Processor Used in Bit-Byte CPU of a PLC, The Int. Workshop on Discrete-Event System Design, DESDes ’04, Sept. 15-17, 2004, Dychów near Zielona Góra, Poland, pp. 129-133

 102. Hrynkiewicz E., Milik A., Polok D., High Speed Arithmetic Calculation Unit For Xilinx Type FPGAs, IFAC Workshop PDS 2004, Gliwice-Kraków, November 18th – 19th, 2004, pp. 181-185

 103. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Modyfikacje dekompozycji obszarowej zespołu funkcji logicznych z wykorzystaniem diagramów ROBDD (ang.: Modification of area decomposition of multiple output logic function with using of ROBDD diagram), III Krajowa Konferencja Elektroniki, Koszalin-Kołobrzeg, 16-18 czerwca 2004, ss. 285-290

 104. Hrynkiewicz E., Kołodziński S., Dekompozycja funkcji logicznych w dziedzinie spektralnej Reeda-Mullera (Logic Functions Decomposition in Read-Muller Spectral Domain, V National Conference on Reprogrammable Logic Devices RUC 2004), V Krajowa Konferencja RUC 2004, Szczecin 13–14.05.2004, pp. 9-17

 105. Hrynkiewicz E., Wyrwoł B., Sprzętowy system wnioskowania przybliżonego (ang. Hardware Fuzzy Logic Inference System), III Krajowa Konferencja Elektroniki, Koszalin-Kołobrzeg, 16-18 czerwca 2004, ss. 267-272

 106. Tomaszewski L., Hrynkiewicz E., Milik A., Realizacja cyfrowego generatora przebiegów sinusoidalnych sinusoidalnych pracującego w oparciu o modulację sigma-delta w strukturze FPGA Spartan II (The realisation of the digital sinusoid generator based on sigma-delta modulation in FPGA Spartan II), Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST 2004, Bydgoszcz 8-10 września 2004, t. A, ss. 286-294

 107. Tomaszewski L., Hrynkiewicz E., Milik A., Stabilizacja drgań w układzie cyfrowego generatora przebiegów sinusoidalnych pracującego w oparciu o modulację sigma-delta (Stabilisation of oscillations in the digital sinusoid generator based on sigma-delta modulation), Krajowe Sympozjum Telekomunikacji KST 2004, Bydgoszcz 8-10 września 2004, t. A, ss. 311-318

 108. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Stefański Ł., Kompaktowy sterownik programowy (Compact Programmable Controller), Pomiary Automatyka Robotyka, Nr 12, Warszawa 2004, ss. 5-12

 109. Hrynkiewicz E., Kania D., Metody syntezy dedykowane dla struktur FPGA typu tablicowego, (A method of synthesis for LUT-based FPGAs),  Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, 2004, z.3

 110. Chmiel M., Hrynkiewicz E., „Remarks on Parallel bit-byte CPU Structures of the Programmable logic Controller”section  in the book ”Design of Embedded Control Systems”, ed.Adamski M., Karatkevich A, Węgrzyn M., Springer Verlag, 2004, pp. 235-246

 111. Filus Z., Hrynkiewicz E., Annual Review 2003 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2004,  58 stron.

 112. Pułka A., Hrynkiewicz E., Kłosowski P., Ed. Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS 2004, pages 506

 113. 114.Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A., Remarks on Improving of Operation Speed of The PLCs, 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Rep., July 5, 2005

 114. Taborek K., Hrynkiewicz E., Arbitration Circuit with  Full Rotation of Priorities to the Highest One for Multiprocessor System, Proc. IEEE Design and Diagnostics of  Electronic Circuits and Systems Workshop, Sopron, DDECS, 13-16 April, 2005, pp. 202-205

 115. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Uwagi o programowaniu procesora bajtowego w bitowo-bajtowej jednostce centralnej PLC (Remarks on Programming the Byte Unit of the Bit-Byte PLC CPU), IV Krajowa Konferencja Elektroniki, KKE, Darłowo, 12-15 czerwca 2005, ss. 243-248

 116. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Modyfikacje dekompozycji obszarowej zespołu funkcji logicznych w celu skrócenia czasu propagacji”(Modification of an area decomposition of multiple output logic function in shorting propagation time). IV Krajowa Konferencja Elektroniki KKE’2005, 12-15 czerwca 2005, Darłowo, tom I, ss.171-176

 117. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Remarks on Parallel Bit-Byte CPU structures of the Programmable Logic Controllers, (In: Design of Embedded Control Systems, Section V, Adamski M.A., Karatkevich A., Węgrzyn M.) Springer Science + Business Media, Inc., 2005, pp. 231-242

 118. Filus Z., Hrynkiewicz E.,Annual Review 2004 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2005,  60 stron

 119. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., BDD – based decompositions of multiple output logic functions, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, Vol. 54, No 4, 2006, pp.489-497

 120. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Kodowanie funkcji wyjściowych z obszarów diagramu BDD zespołu funkcji logicznych wyznaczonych podczas dekompozycji diagramu dla układu FPGA (ang. FPGA-oriented output function coding for BDD areas obtained by decomposition of a multiple-output function ), Elektronika 11/2006, Wydawnictwo SIGMA-NOT, ss. 15-17

 121. Hrynkiewicz E., Stachańczyk D., Wykorzystanie języka XML do opisu właściwości komponentów, (ang. The XML use for the virtual component characteristic), Pomiary Automatyka Kontrola, No 7 bis, Warszawa 2006, pp.43-45

 122. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Improving of concurrent operation of the BIT-BYTE PLC CPU, IFAC Workshop, PDeS 2006, Brno, February 14th –16th, 2006, pp. 132-137

 123. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A., Compact PLC with Event-Driven Program Tasks Execution, IFAC Workshop on Discrete-Event System Design, DESDes’06, Rydzyna, Poland, September 26-28, 2006, pp. 99-104

 124. Hrynkiewicz E., Chmiel M., Improving of concurrent operation of the bit-byte PLC CPU, Proc. IFAC Workshop PDeS 2006, Brno, 2006, pp. 132-137

 125. Taborek K., Hrynkiewicz E., Arbitration Circuit with Cyclically Shifted Priorities for Multiprocessor System, IFAC Workshop on Discrete-Event System Design, DESDes’06, Rydzyna, Poland, September 26-28, 2006, pp. 173-178

 126. Dzikowski A., Hrynkiewicz E., Kodowanie funkcji wyjściowych z obszarów diagramu BDD zespołu funkcji logicznych wyznaczonych podczas dekompozycji diagramu dla układów FPGA, Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE 06), Koszalin-Darłowo, 13-15.06.2006 r., ss. 179-185

 127. Filus Z., Hrynkiewicz E.,Annual Review 2005 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2006,  62  strony

 128. Taborek K., Hrynkiewicz E., Pogoda Z., Układ arbitrażu z pełną rotacją priorytetów do najniższego dla systemu wieloprocesorowego (Arbitration circuit with full rotation of priotities to the lowest one for multiprocessor system), Elektronika 11/2007, Wydawnictwo SIGMA-NOT, ss. 93-96

 129. Hrynkiewicz E., Kołodziński S., Decomposition of Logic Functions in Reed-Muller Spectral Domain, IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Kraków, April 11-13, 2007, pp.219-222

 130. Taborek K., Hrynkiewicz E., Pogoda Z., Układ arbitrażu z pełną rotacją priorytetów do najniższego dla systemu wieloprocesorowego, Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE 2007), Darłówko Wschodnie 11-13.06.2007, T.2, ss. 249-254

 131. Witczyński M., Hrynkiewicz E., Pawlak A., A Web Services based approach to System on a Chip design planning,edited by A.Pawlak, K.Sandkuhl, W.Cholewa, L. S. Indrusiak  “Coordination of Collaborative Engineering – State of the Art and Future Challenges”,  Lecture Notes in  Informatics (LNI) – Proceedings, series Gesellschaft für Informatik (GI), Volume P-120, ISBN 978-3-88579-214-7, Bonn, 2007, pp. 61-71

 132. Filus Z., Hrynkiewicz E.,Annual Review 2006 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2007,  71  strony (4 pkt)

 133. Chmiel M., Hrynkiewicz E.,Fast Operating Bit-Byte PLC, Proceedings of the 17th World Congress, The International Federation of Automatic Control, Seoul, Korea, 6-11 July, 2008, pp. 14810-14815 (DVD-ROM)

 134. Hrynkiewicz E., Milik A., Mocha J.,Dynamically reconfigurable parallel implementation of logic controller, Elektronika, No. 11, 2008, pp. 187-190

 135. Chmiel M., Hrynkiewicz E., An Idea of Event-Driven Program Tasks Execution, The International IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS’09, 10-13 February 2009, Roznov pod Radhostem, Czechy, pp. 132-137

 136. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Milik A. Fast Operating PLC Based on Event Driver Control Program Task Execution, Electronics and Telecommunication Quarterly 2009, Vol. 55, no 2, pp. 269 – 286

 137. Chmiel M., Mocha J., Kania D., Hrynkiewicz E., Dynamic partial reconfiguration of CPU-s for Programmable Logic Controllers executing control programs developed in the Ladder Diagram language, 4rd IFAC Workshop On Discrete-Event System Design, DESDes’09, October 6-8, 2009, Gandia Beach, Spain, pp. 59-64

 138. Hrynkiewicz E., Frequency Multiplication with Utilisation of Walsh Functions, 4rd IFAC Workshop On Discrete-Event System Design, DESDes’09, October 6-8, 2009, Gandia Beach, Spain, pp. 201-206

 139. Hrynkiewicz E., Funkcje prostokątne Reeda-Mullera w syntezie układów logicznych, Prace Komisji Naukowych Z. 33, PAN O/Katowice, 2009, ss. 75-78

 140. Hrynkiewicz E., Kołodziński S., Boole’owski rachunek różniczkowy w dekompozycji funkcji logicznych implementowanych w układach FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola (PAK) 8-2009, vol. 55, ss. 621-626

 141. Kołodziński S., Hrynkiewicz E., An Utilisation of Boolean Differential Calculus in Variables Partition Calculation for Decomposition of Logic Functions, IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Librec, Czech Republic, April 15-17 2009, pp. 34-37

 142. Tomaszewski L., Hrynkiewicz E., Analiza szumu modulacyjnego cyfrowego generatora sinusoidalnego z modulacją sigma-delta, (8 Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie 7-10 czerwca 2009, ss. 558-565), Elektronika nr 10/2009, ss. 87-91

 143. Filus Z., Hrynkiewicz E.,Annual Review 2008 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2009,  72  stron (4 pkt)

 144. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Concurrent Operation of the Processors in Bit-Byte CPU    of a PLC, Control and Cybernetics, vol. 39, 2/2010 (IF 20), pp. 559-579

 145. Chmiel M., Hrynkiewicz E., Mocha J., A FPGA-Based Bit-Word PLC CPUs Development Platform, Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS’10), IFAC Workshop, PDeS 2010, Pszczyna Poland., October 6th –7th, 2010, pp. 155-160

 146. Hrynkiewicz E., A/D Converter for Sensor Characteristics Linearization, 34th International Microelectronics And Packaging IMAPS-CPMT Poland Conference, Wrocław, 22-25 September 2010, pp. 178

 147. Hrynkiewicz E., Kołodziński S., An Ashenhurst Disjoint and Non-disjoint Decomposition of Logic Functions in Reed-Muller Spectral Domain, 17 International Conference MIXED Design of Integrated Circuits and Systems (MIXED 2010) Wrocław, June 24-26, 2010, pp. 200-204

 148. Hrynkiewicz E., Kołodziński S., Non-disjoint Decomposition of Logic Functions in Reed-Muller Spectral Domain, 13th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, DDECS 2010, April 14-16, 2010, Vienna, Austria, pp. 293-296

 149. Hrynkiewicz E., Walsh Functions in Rectangular Wave Frequency Multiplication, 9th International Workshop Boolean Problems, Freiberg (Sachsen), September 16-17, 2010, pp.173-178

 150. Pamuła D., Hrynkiewicz E., Tisserand A., Multiplication in GF(2m): area and time dependency/efficiency/complexity analysis, Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS’10), IFAC Workshop, PDeS 2010, Pszczyna Poland., October 6th –7th, 2010, pp. 43-48

 151. Taborek K., Hrynkiewicz E., System wieloprocesorowy do badania układów arbitrażu - rozwiązanie sprzętowe, Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 30. maja-2. czerwca 2010, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2010, ss. 48-51

 152. Filus Z., Hrynkiewicz E.,Annual Review 2009 – Institute of Electronics”, Instytut Elektroniki Pol.Śl., Gliwice 2010, 70  ss.

 153. Hrynkiewicz E., A/D Converter for Sensor Characteristics Linearization, Elektronika, nr 3/2011, pp. 81-83

 154. Pamuła D., Hrynkiewicz E. Tisserand A., Analiza algorytmów mnożenia w ciele GF(2^m). Pomiary, Automatyka, Kontrola (Measurement Automation and Monitoring), 1/2011, ss. 58-60

 155. Chmiel M., Mocha J., Hrynkiewicz E., Xilinx Virtex-4 jako platforma rozwojowa jednostek centralnych PLC, (Xilinx Virtex-4 – based PLC CPUs development platform), Pomiary, Automatyka, Kontrola, 1/2011, ss. 55-57

 156. E. Hrynkiewicz, D. Polok – Permutacja argumentów funkcji logicznej przy poszukiwaniu dekompozycji Ashenhursta w dziedzinie spektyralnej Reeda-Mullera – Elektronika nr 10/2011, str. 124-127.

 157. M. Chmiel, J. Mocha, E. Hrynkiewicz, A. Milik - „Central Processing Units for PLC-implementation in Virtex-4 FPGA”, Proceedings of the 18th IFAC World Congress, August 28-September 2, 2011, Milano, Italy, Volume # 18 , Part# 1, ISBN: 978-3-902661-93-7 (referat w bazie  IFAC, proceedings on CD)

 158. E. Hrynkiewicz - A Digital Approach to Nonlinearity Measurement of Voltage Ramp – IEEE/CPMT International Symposium on Design and Technology of Electronic Packaging – Timisoara, Romania, October 2011, pp. 198-199

 159. Hrynkiewicz E., Kołodziński S. – Decomposition of Multioutput Logic Function in Reed-Muller Spectral Domain – IEEE Symposium on Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems, Cottbus, Germany, April 2011, pp. 179-182

 160. Hrynkiewicz E. – Rectangular Function Π(x) and Its Application for Description of Some Logical Devices Operation – Section in Book, edited by Adamski M. et al., entitled  “Design of Digital Systems and Devices”, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, pp. 43-57

 161. Hrynkiewicz E. – Współczesne układy cyfrowe – rozdz. w książce pt. „Wybrane zagadnienia współczesnej elektroniki”, edycja: Łuczak S. i Bączek M., Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, pp 261-291.

 162. Milik A.,Hrynkiewicz E. – Synthesis and implementation of reconfigurable PLC on FPGA platform  Int. J. Electron. Telecommun. Vol. 58, No. 1, 2012, pp. 85-94

 163. Chmiel M., Hrynkiewicz E. – The Dynamic Properties Investigation of the PLC CPU Implemented in FPGA  Proceedings of 11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS’12, Brno, Czech Republic, 23-25 May 2012, pp. 126-131.

 164. D. Pamuła, E. Hrynkiewicz, A. Tisserand – Analysis of GF (2233) multipliers regarding Elliptic Curve Cryptosystem applications  11th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems Proceedings (PDeS), Brno, Czech Republic, 23-25 May 2012, pp.252-257.

 165. E. Hrynkiewicz, M. Chmiel –  Programmable Logic Controller - Basic Structure and Idea of Programming  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol.88 No. 11b/2012, pp .98-101 (reprint from the 11th National Electronics Conference, KKE'2012, Darłówko Wschodnie, 11-14 June 2012).

 166. Hrynkiewicz E., Chmiel M. – About Programmable Logic Controller - step by step  Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), Vol. 88 No. 9a/2012, pp.303-307

 167. Wyrwoł B., Hrynkiewicz E. – Decomposition of the fuzzy inference system for implementation in the FPGA structure International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 23, No. 2, 2013, pp. 473-483.

 168. Pamuła D., Hrynkiewicz E. – Area-speed efficient modular architecture for GF(2m) multipliers dedicated for cryptographic applications, 16th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems  Karlovy Vary, Czech Republic, 8-10 April 2013, pp. 30-35.

 169. Taborek K., Hrynkiewicz E. – Probabilistic Elements in Efficiency Analysis of Multiprocessors Systems  National Electronics Conference, Darłowko Wschodnie, 10-13 June 2013, pp. 243-248.

 170. Chmiel M., Mocha J., Hrynkiewicz E., Polok D. – About implementation of IEC 61131-3 IL operators in standard microcontroller. Proceedings of 12th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, PDeS’13, Velke Karlovice, Czech Republic, September 25-27, 2013, pp. 30-35.

 171. Hrynkiewicz E. Rectangular Functions and their Selected Applications in Digital Technique copyright: Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences, Publisher: Computer Workshop of Jacek Skalmierski, Gliwice 2013, 106 pages.

 172. Taborek K., Hrynkiewicz E. Probabilistic elements in analysis of performance of multiprocessor systems Bulletin of the Polish Academy of Sciences -Technical Sciences, Vol. 62, No. 4, 2014, pp. 765-771.

 173. Hrynkiewicz E., Polok D. Seeking for Decomposition of a Boolean Function in the Reed-Müller Spectral Domain by Means of Permutation between Function Variables  Proceedings of MXDES, Lublin 2014.

 174. Milik A., Hrynkiewicz E. On Translation of LD, IL and SFC Given According to IEC-61131 for Hardware Synthesis of Reconfigurable Logic Controller  Proceedings of IFAC Congress, Cape Town 2014.

 175. Chmiel M., Mocha J., Hrynkiewicz E., Polok D. About Implementation of IEC 61131-3 IL Function Blocks in Standard Microcontrollers International Journal of Electronics and Telecommunications, Volume 60, Issue 1, April 2014, pp. 33-38.

 176. Błażej Kwiecień, Marcin Sidzina, Edward Hrynkiewicz, Industrial Implementation of Failure Detection Algorithm in Communication System , Proc. of International Conference on Computer Networks, in Springer Communications in Computer and Information Science, Volume 431, 2014, pp 287-297.

 177. Rymarski Zbigniew and Hrynkiewicz Edward. Design approach to the single-phase z-source inverter, 2015. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, vol. 91, no. 9, pp. 154-157

 178. Rymarski Zbigniew and Hrynkiewicz Edward. The design approach to the single-phase Z-Source inverter, 2015. XIV Krajowa Konferencja Elektroniki (KKE 2015), 08/06/2015-12/06/2015, Darłówko Wschodnie, pp. 214-219

 179. Wyrwoł Bernard and Hrynkiewicz Edward. Implementation of the FITA Fuzzy Inference System on the specific microcontroller platform, 2015. 13th International IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2015), 13/05/2015-15/05/2015, Kraków, pp. 177-182

 180. Wyrwoł Bernard and Hrynkiewicz Edward. Implementation of a microcontroller-based simplified FITA-FIS model, 2015. MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS

 181. Chmiel Mirosław, Hrynkiewicz Edward, Polok Dariusz and Mocha Jan. Popular microcontrollers execute IEC 61131-3 standard operators and functional blocks in simply automatic control tasks, 2015. Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2015 20th International Conference on (MMAR 2015), 24/08/2015-24/08/2015, Międzyzdroje, pp. 643-648

 182. Milik Adam, Chmiel Mirosław and Hrynkiewicz Edward. On the systematic method of conditional control program execution by a PLC, 2016. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES, vol. 64, no. 1, pp. 160-170

 183. Wyrwoł Bernard and Hrynkiewicz Edward. Implementation of a microcontroller-based simplified FITA-FIS model, 2016. MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS, vol. 2016, no. 44, pp. 22-27

 184. Milik Adam, Chmiel Mirosław and Hrynkiewicz Edward. Multiple Core PLC CPU with Tight Thread Synchronization, 2016. International Conference on Signals and Electronic Systems (ICSES), 05/09/2016-07/09/2016, Krakow, POLAND. 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON SIGNALS AND ELECTRONIC SYSTEMS (ICSES) PROCEEDINGS, ISBN: 978-1-5090-2667-8, pp. 253-258

 185. Milik Adam and Hrynkiewicz Edward. Nonlinearity measurement of a voltage ramp using a digital technique, 2016. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol. 25, no. 4, pp. 1-14

 186. Polok Dariusz and Hrynkiewicz Edward. About some peculiar approaches to seeking the Ashenhurst decomposition of logic functions in the Reed-Muller spectrum domain, 2016. 23rd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES), 23/06/2016-25/06/2016, Lodz, POLAND. PROCEEDINGS OF THE 23RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MIXED DESIGN OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (MIXDES 2016), ISBN: 978-8-3635-7808-4, pp. 155-159

 187. Polok Dariusz and Hrynkiewicz Edward. Some Observations Related to Searching for Logic Functions Decomposition in Reed-Muller Spectral Domain, 2016. 14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS'16), 05/10/2016-07/10/2016, Brno, Czechy, pp. 104-108

 188. Milik Adam and Hrynkiewicz Edward. Distributed PLC Based on Multicore CPUs - Architecture and Programming, 2016. 14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS'16), 05/10/2016-07/10/2016, Brno, Czechy, pp. 1-7

 189. Polok Dariusz and Hrynkiewicz Edward. Some Observations Related to Searching for Logic Functions Decomposition in Reed-Muller Spectral Domain, 2016. 14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS'16), 05/10/2016-07/10/2016, Brno, Czechy, pp. 104-108

 190. Milik A., Hrynkiewicz E., Distributed PLC Based on Multicore CPUs - Architecture and Programming, 14th IFAC/IEEE International Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS 2016), Brno, 5-7 October 2016, IFAC-PapersOnLine, Vol. 49, No. 25, pp. 1-7

 191. Polok D., Hrynkiewicz E., About some peculiar approaches to seeking the Ashenhurst decomposition of logic functions in the ReedMuller spectrum domain, 23rd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2016), Łódź, 23-26 June 2016, pp. 155-159

 192. Milik A., Hrynkiewicz E., Nonlinearity measurement of a voltage ramp using a digital technique, Journal of Circuits Systems and Computers, Vol. 26, No. 5, 2017, pp. 1-14

 193. Milik A., Hrynkiewicz E., Hardware mapping strategies of PLC programs in FPGAs, IFAC PapersOnLine, 2018, Vol. 51, No. 6, pp. 131- 137

 194. Milik A., Hrynkiewicz E., On SFC Low Power Hardware Implementation in FPGAs, IFAC PapersOnLine 2019 vol.52, iss. 27, pp. 62-67.

 


Patenty:

 1. E. Hrynkiewicz: "Układ programowanego cyfrowo zadajnika częstotliwości", patent PRL nr 111151 z dnia 22.04.82.

 2. E. Hrynkiewicz, L.  Lasek,  J.Sobczyk, F. Wagner, J. Witkowski:  "Układ  synchronizacji  startu  konwersji z ciągiem  impulsów  taktujących  w przetworniku analogowo-cyfrowym z podwójnym  całkowaniem", patent PRL nr 114867 z dnia 29.10.82.

 3. E. Hrynkiewicz: "Układ generatora funkcji", patent PRL nr 114588 z dnia 02.11.82.

 4. E. Hrynkiewicz, L.  Lasek,  J.Sobczyk, F. Wagner, J. Witkowski: Układ  blokady toru końca konwersji w przetworniku  analogowo- cyfrowym  z podwójnym całkowaniem", patent PRL nr 116627 z dnia 22.12.82.

 5. E. Hrynkiewicz, L.  Lasek,  J.Sobczyk, F. Wagner, J. Witkowski: "Sposób sterowania  licznika rewersyjnego w  przetworniku a/c z  podwójnym  całkowaniem", patent  PRL nr  116017  z  dnia  21.01.83.

 6. E. Hrynkiewicz, L.  Lasek,  J.Sobczyk, F. Wagner, J. Witkowski: "Układ  stabilizacji  częstotliwości  zegara w przetworniku a-c z podwójnym  całkowaniem", patent  PRL  nr  120251  z  dnia 02.11.83.

 7. E. Hrynkiewicz: "Układ  do  powielania  częstotliwości przebiegu prostokątnego",  patent PRL nr 130274 z dnia 26.05.86.

 8. E. Hrynkiewicz, L.  Lasek,  J.Sobczyk, F. Wagner, J. Witkowski: "Układ źródeł prądowych w przetworniku a/c z podwójnym  całkowaniem", patent PRL nr 121992 z dnia 02.06.86.

 9. E. Hrynkiewicz: "Sposób  linearyzacji  charakterystyki  przetwornika pomiarowego",  patent PRL nr 131577 z dnia 31.07.87.

 


Podręczniki i skrypty:

 1. "Laboratorium z  podstaw  elektroniki  cz. II,  skrypt  Pol.  Śl.,  praca zbiorowa pod redakcją L. Laska, Gliwice 1974. 
 2. "Laboratorium  projektowania  urządzeń  cyfrowych",  praca zbiorowa  pod redakcją F. Wagnera,

              I  wydanie - skrypt Pol. Śl. nr 535, Gliwice 1975.

              II wydanie - poprawione i uzupełnione. Skrypt Pol. Śl. nr 737, Gliwice 1977.

 3. "Laboratorium elektronicznych urządzeń cyfrowych", praca zbiorowa pod redakcją F. Wagnera, udział 10%,

               I wydanie - skrypt Pol. Śl. nr 763, Gliwice, 1978. 

              II  wydanie - skrypt Pol. Śl. nr 958, Gliwice, 1980. 

              III wydanie - skrypt Pol.Śl. nr 1092, Gliwice, 1982. 

 4. E Hrynkiewicz, M. Mencel: "Projektowanie  urządzeń  cyfrowych - dydaktyczne  materiały powielane, wraz z M. Menclem, Pol. Śl. Gliwice 1983.