dr hab. inż. Wojciech KIERAT Prof. PŚ

 

user hidden basic

  pokój: 603
  telefon: 237 2276
  e-mail: wTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Projektowanie układów do pomiaru stężenia gazu metodą absorpcji promieniowania podczerwonego, małych prędkości ruchu powietrza i szybko zmiennych fluktuacji temperatury, wykorzystywanych do oceny jakości środowiska wewnętrznego pomieszczeń.
 • Tworzenie na bazie sterowników PLC systemów sterowania elementami wentylacji i klimatyzacji budynków.
 • Konstruowanie urządzeń symulujących procesy fizjologiczne człowieka umożliwiających prowadzenie badań eksperymentalnych nad ekspozycją człowieka za zanieczyszczenia i zarazki unoszące się w powietrzu wewnątrz pomieszczeń.


Prowadzone przedmioty obieralne:

 • Programowanie mikrokontrolerów.

 

Rozprawa Doktorska:

Tytuł rozprawy: "Dokładność pomiaru małych prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach za pomocą termoanemometrów".

            Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2000r

            Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek.

 

Artykuły w czasopismach posiadających Impact Factor:

 • Hurnik M., Specjal A., Popiolek Z., Kierat W., Assessment of single-family house thermal renovation based on comprehensive on-site diagnostics. Energy and Buildings. 2018 Jan;158:162-71.
 • Kierat W., Bivolarova M., Zavrl E., Popiołek Z., Melikov A. Accurate assessment of exposure using tracer gas measurements. Building and Environment. 2018 Mar;131:163-73
 • Kierat W., Popiołek Z. Dynamic properties of fast gas concentration meter with nondispersive infrared detector. Measurement. 2017 Jan;95:149-55.
 • Bivolarova M., Kierat W., Zavrl E., Popiołek Z, Melikov A. Effect of airflow interaction in the breathing zone on exposure to bio-effluents. Building and Environment. 2017 Nov;125:216-26
 • Kierat W., Popiołek Z. Methods of the gas concentration sinusoidal and step changes generation for dynamic properties of gas concentration meters testing. Measurement. 2016 Jun;88:131-6.
 • Bolashikov Z., Melikov A., Kierat W., Popiołek Z., Brand M. Exposure of health care workers and occupants to coughed airborne pathogens in a double-bed hospital patient room with overhead mixing ventilation. HVAC&R Research. 2012;18(4):602-15
 • Popiolek Z., Jorgensen F., Melikov A., da Silva M.G., Kierat W., Assessment of uncertainty in measurements with low velocity thermal anemometers. Int J Vent. 2007;6(2):113-28

 

Referaty na konferencjach międzynarodowych:

 • Zavrl E., Bivolarova M., Melikov A., Kierat W., Popiołek Z., 2018, „Effect of airflow interaction on temperature and velocity at the breathing zone of seated person”, Roomvent & Ventilation 2018, Helsinki, Finlandia
 • Kierat W., Bivolarova M., Zavrl E., Popiołek Z., Melikov A., 2017, „Measurement of exposure to gaseous contaminants.”, Healthy Buildings Europe 2017, Lublin.
 • Bivolarova M., Kierat W., Zavrl E., Popiołek Z., Melikov A., 2017, „Exposure to human body bio-effluents: impact of airflow interaction at the breathing zone.”, Healthy Buildings Europe 2017, Lublin
 • Lipczyńska A., Kaczmarczyk J., Marcol B., Kierat W., Melikov A., 2014, „Human response to personalized ventilation combined with chilled ceiling”, ROOMVENT 2014, Sao Paulo, Brazil
 • Popiołek Z., Bolashikov Z., Kostadinov K., Kierat W., Melikov A., 2012, „Exposure of health care workers and occupants to coughed air in a hospital room with displacement air distribution: impact of ventilation rate and distance from coughing patient”, Healthy buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia
 • Kierat W., Bolashikov Z., Melikov A., Popiołek Z., 2010, „Exposure to coughed airborne pathogens in a double bed hospital patient room with overhead mixing ventilation: impact of posture of coughing patient and location of doctor”, ASHRAE IAQ 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • Bolashikov Z., Kierat W., Melikov A., Popiołek Z., 2010, „Exposure of health care workers to coughed airborne pathogens in a hospital room with overhead mixing ventilation: impact of the ventilation rate and the distance downstream from the coughing patient”, ASHRAE IAQ 2010, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Kaczmarczyk J., Kierat W., 2010, “Cooling effect of locally increased air movement at elevated room temperature”, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania.
 • Melikov A., Bolashikov Z., Kierat W., Popiołek Z., Brand M., 2010, „Does increased ventilation help reduce cross-infection in isolation hospital wards?”, 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, Turcja.
 • Kolasa C., Specjał A., Popiołek Z., Kierat W., 2003, „Laboratory for investigation of heating equipment elements of building in unsteady states during heating season”, International Conference „Dynamic Analysis and Modelling Techniques”, Ispra Italy.

 

Referaty na krajowych konferencjach tematycznych:

 • Kierat W., 2007, „Dokładność pomiaru małych prędkości za pomocą termoanemometrów”, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007, Gliwice – Wisła.
 • Kierat W., Popiołek Z., 1997, „Wpływ sposobu linearyzacji i kształtu wymuszenia na dokładność pomiaru właściwości dynamicznych termoanemometrów wielokierunkowych”, V Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii Środowiska, Gliwice-Wisła

 

Udział w projektach badawczych międzynarodowych:

 • „Calibration and Requirement for accuracy of thermal anemometers for indoor Velocity measurements”, 1993-1997, MAT1930039, European Commission, Framework programme 3, FP3-MAT, udział w projekcie jako wykonawca.
 • „Accuracy of draught measurement”, 1997-2000, IC20970043, European Commission, Framework programme 4, FP4-INCO, udział w projekcie jako wykonawca.
 • “ALLHOME – A study on the Relation between Allergy/Asthma and Indoor Air Quality in Homes in Bulgaria”, 2004-2007, udział w projekcie jako wykonawca.
 • “Performance indicators for health, comfort and safety of the indoor environment”, 2009-2011, 212998, European Commission, Framework programme 7, FP7-ENVIRONMENT, udział w projekcie jako wykonawca.
 • Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Project No. 09-064627, 2012, udział w projekcie jako wykonawca.
 • “Human Exposure to Aerosol Contaminants in Modern Microenvironments”, 2013-2016, 315760, European Commission, Framework programme 7, FP7-PEOPLE, udział w projekcie jako wykonawca.

 

Udział w projektach badawczych krajowych:

 • „Dokładność pomiaru małych prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach za pomocą termoanemometrów”, 1999-2000, grant promotorski, udział w projekcie jako główny wykonawca.
 • „Doskonalenie metodyki podziału kosztów centralnego ogrzewania z uwzględnie-niem rzeczywistych stanów eksploatacyjnych”, 1998-2001, KBN nr 7 TO7G 013 15, udział w projekcie jako wykonawca.
 • „Analiza wpływu systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na komfort pracowników i zużycie energii budynku”, 2007-2009, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N N523 4513 33, udział w projekcie jako wykonawca.
 • „Rozwój diagnostyki cieplnej budynków”, realizacja etapu nr 14 w ramach 4 zadania badawczego projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”, 2010-2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy SP/B/4/77113/10, kierownik etapu