prof. dr hab. inż. Andrzej Hławiczka

 

     Urodził się w 1942 roku w Warszawie. Tytuł mgr inż. elektryka uzyskał w 1965 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W roku 1968 ukończył w Politechnice Śląskiej Studium Podyplomowe w zakresie Automatyki i Telemechaniki Przemysłowej. Stopień doktora a następnie doktora habilitowanego uzyskał odpowiednio w 1973 i 1998 roku na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. W roku 2000 został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej.

 

Przebieg kariery zawodowej:

     W latach 1965 - 1979 pracował w przedsiębiorstwie ENERGOAPARATURA (Puławy, Katowice), w zakładzie APATOR (Toruń), w biurze projektów BIPROMOG (Gliwice), w instytutach naukowo badawczych IMM (Gliwice) oraz ISS (Katowice) – na różnych stanowiskach inżynierskich i kierowniczych. W tym czasie zajmował się projektowaniem i wdrażaniem do produkcji cyfrowych układów sterowania. Rezultatem tych prac były m. in. patenty, wzory użytkowe, wynalazki, za które otrzymał nagrody (w tym ministra) i wyróżnienia. W tym okresie opublikował również prace z zakresu dynamiki i diagnostyki układów cyfrowych oraz wygłosił szereg referatów na konferencjach w Jugosławii, Bułgarii, CSSR oraz NRD. W 1976 r. zorganizował i przewodniczył międzynarodowej konferencji pt.: "Diagnostyka i niezawodność systemów cyfrowych". Od 1977 do 1979 r. był zastępcą redaktora naczelnego wydawnictw naukowych MERA ISS. W 1979 r. rozpoczął pracę jako adiunkt w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej. Począwszy od lat 80-tych XX w., w pracy naukowej zajmuje się konsekwentnie rozwojem nowoczesnych metod testowania i diagnostyki złożonych układów i systemów cyfrowych, w szczególności tych zintegrowanych na jednej strukturze krzemowej. Przedmiotem jego badań były m. in. zagadnienia związane z analizą i projektowaniem rejestrów liniowych oraz ich zastosowaniem we wbudowanych testerach układów logicznych i sieci połączeń. Stał się w tym zakresie specjalistą cenionym nie tylko w Polsce i Europie, ale i na świecie. Efektem i dowodem tego uznania było zapraszanie prof. Andrzeja Hławiczki do komitetów programowych i organizacyjnych licznych międzynarodowych konferencji, jak m.in.: International Symposium on Fault Tolerant Computing (FTCS), European Dependable Computing Conference (EDCC), Design Automation & Test in Europe (DATE), European Test Symposium (ETS), Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS), European Workshop on Dependable Computing (EWDC), Programmable Devices and Systems (PDS), Baltic Electronic Conference (BEC). Kilkakrotnie przewodniczył takim komitetom, pełnił funkcję generalnego przewodniczącego konferencji DDECS’98 (Polska) i DDECS’05 (Węgry) oraz współprzewodniczącego komitetu programowego konferencji EDCC 2 (Włochy). Ponadto, jest jednym z twórców międzynarodowej konferencji naukowej Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). Recenzował wiele prac zgłaszanych na międzynarodowe konferencje w USA i Europie oraz do czasopism sponsorowanych przez IEEE CS. Był także recenzentem jednej rozprawy habilitacyjnej, trzech rozpraw doktorskich oraz szeregu wniosków o granty krajowe i międzynarodowe. Współpracował również z kilkoma ośrodkami naukowymi w Europie. Ponadto, przez wiele lat był przedstawicielem Polski w tzw. European Steering Committee for Dependable Computing oraz członkiem seniorem amerykańskiego instytutu, zrzeszającego inżynierów elektryków i elektroników (IEEE). Zorganizował i prowadził Computer Chapter w ramach Polskiej Sekcji IEEE, za co został wyróżniony dyplomem uznania przez IEEE.


Dorobek:

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, w tym dziewięć wydanych w czasopismach z listy filadelfijskiej, m.in. IEEE Transactions on Computers, Electronics Letters, Lecture Notes in Computer Science, Microelectronics Reliability, Journal of Electronic Testing – Theory and Applications. Część jego prac została uhonorowana prestiżowymi wyróżnieniami na arenie krajowej i międzynarodowej. Jest autorem 7 patentów oraz 2 wzorów użytkowych. Współredagował 5 anglojęzycznych materiałów konferencyjnych, z których jedne zostały wydane przez Springer Verlag. Opublikował 3 książki, jest także autorem lub współautorem kilku skryptów akademickich. Wypromował 3 doktorów nauk technicznych oraz ponad 100 inżynierów i magistrów inżynierów. Uczestniczył również w opracowaniu takich urządzeń jak np. CRISTALDIGRAF czy też weryfikator sygnatur WAS 80, które zostały wyróżnione na różnych konkursach i targach międzynarodowych. Działalność dydaktyczna prof. Andrzeja Hławiczki obejmowała prowadzenie ponad dziesięciu różnych przedmiotów z zakresu szeroko rozumianego projektowania i testowania układów i systemów elektronicznych. Najważniejsze prowadzone przez niego przedmioty to Podstawy Techniki Cyfrowej oraz Niezawodność i Testowanie, dla których zorganizował laboratoria studenckie.
W uznaniu jego zasług dla nauki w kraju i na świecie prof. Andrzej Hławiczka został uhonorowany w 2006 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Wyróżniono go również cytowaniami w amerykańskich encyklopediach „The Marquis Who’s Who” serie: „In the World”, „In America” oraz „In Science Engineering”.

Lista publikacji

Opracował: dr inż. Tomasz Garbolino