prof. dr hab. inż. Ferdynand Wagner

 

      Urodziłem się w roku 1941 w Katowicach. Studiowałem na Politechnice Śląskiej, gdzie w roku 1964 uzyskałem dyplom elektryka-automatyka. Pozostałem na Uczelni na Wydziale Automatyki, gdzie zajmowałem się Techniką Cyfrową. W tej dziedzinie obroniłem w roku 1968 pracę doktorską oraz w 1978 pracę habilitacyjną. W 1980 roku uzyskałem tytuł profesora. W tym samym roku przeniosłem się do Wyższej Szkoly Inżynierskiej w Zielonej Górze. W ciągu tych lat pracy na Uczelni starałem się łączyć pracę naukową z projektami przemysłowymi. Dwukrotnie byłem na rocznych kontraktach w CERN, Genewa, Szwajcaria gdzie pracowałem przy projektowaniu układów sterowania akceleratorami. Tematami opublikowanych wówczas publikacji i książek (np. „Projektowanie Urządzen Cyfrowych”) były  cyfrowe urządzenia sterowania. W latach 80-tych zacząłem się zajmować softwarem, czego przykładem może być publikacja książki „Major Microprocessors” napisanej z prof. J.-D. Nicoud z EPFL, Lausanne, Szwajcaria. W roku 1985 opuściłem Polskę i rozpocząłem nowe życie, starając się zrealizować ideę StateWORKS, której zasady sformułowałem pod koniec lat 80-tych (www.stateworks.com). Jest ona tematem kilku publikacji, w szczególności książki „Modelling Software with Finite State Machines”. Żylem w kilku krajach: Szwajcaria, Liechtenstein, Francja, USA i Niemcy. Pracowałem na Uczelni (EPFL Szwajcaria, Technische Hochschule Niemcy), w przemyśle (Balzers Liechtenstein, Censors Liechtenstein, AT&T USA, UBM Niemcy) i jako samodzielny konsultant (Rohde Schwarz Niemcy, Agilent Niemcy, Techno Door Francja). Miałem własne firmy (SW Software Szwajcaria, ioBoard.net Niemcy).
Idea StateWORKS opiera się na definicji wirtualnego otoczenia, które pozwala na specyfikację softwaru. Ta specyfikacja jest realizowalna, tzn. nie musi byc kodowana. Definicja wirtualnego otoczenia używa algebry, wykorzystującej zbiory dla tworzenia wyrażen boolowskich. Dowolna wielkość, ktora ma wpływ na sterowanie, może być użyta w definicji wirtualnego otoczenia.
Ta definicja jest dla mnie najważniejszym resultatem mojej pracy zawodowej. 30 lat zajmowałem sie rozwojem i wdrażaniem systemu StateWORKS oraz systemów wykonawczych realizujących specyfikowany software. Ta definicja jest integralną częścią mego życiorysu.

 

A. Input Names and Virtual Input

A state of an input is described by Input Names which create a set. For instance:
- for the input A: Anames = {A1, A2, A3}
- for the input B: Bnames = {B1, B2}
- for the input C: Cnames = {C1, C2, C3, C4, C5}
etc.
Virtual input VI is a set of mutually exclusive elements of input names. A VI contains always the element always.
Examples:
VI = {always}
VI = {always, A1}
VI = {always, A1, B2, C4}

B. Logical operations on Input Names

& (AND) operation is a set of input names.
For instance
    A1 & B3 & C2= > {A1, B3, C2}
| (OR) operation is a table of sets of input names.
For instance

 
A1 | B3 | C4 =>
 

~ (negation) is a compliment of a set of input names.
For instance
       ~A2 = {A1, A3}
~ (negation) is a compliment of a set of input names.
For instance
       ~A2 = {A1, A3}

c. Logical expression

A logical expression is an OR-table of AND-sets (corresponds to disjunctive form of a boolean expression).
For instance:

 
A1 & B3 | A1 & B2 & C4 | C2 = >
 

Logical expressions are used to express any logical function.

D. Evaluation of a logical expression

The logical value (true, false) of a logical expression is calculated by testing whether any of the AND-sets in the OR-table is a subset of VI.

E. Output names and Virtual Output

A state of an output is described by Output Names which create a set. For instance:
for an output Xnames = {X1, X2}
for an output Ynames = {Y1, Y2, Y3}
Virtual output VO is a set of mutually exclusive elements of output names.

F. Virtual environment

The Virtual Name and Virtual Output completed by State Names create a Virtual Environment VE where the behavior is specified.

 

13.01.2016  prof. dr hab. inż. Ferdynand Wagner